نماینده مردم رشت در مجلس: ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در بیمارستان های رشت اقدامی مهم و زیربنایی است

نماینده مردم رشت در مجلس: ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در بیمارستان های رشت اقدامی مهم و زیربنایی است

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در بیمارستان های رشت اقدامی مهم و زیربنایی است، گفت: سراوان و رودخانه های رشت سالهاست که به محل دفع فاضلاب های بیمارستانی تبدیل شده اند

ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در بیمارستان های رشت اقدامی مهم و زیربنایی است

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از خبرگزاری بین المللی کاسپین جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرگزاری بین المللیکاسپین در مورد وضعیت شهر رشت، اظهار کرد: بخشی از فاضلاب های جاری شده به سراوان و رودخانه های رشت مربوط به فاضلاب های بیمارستانی است.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: سالهاست که فاضلاب های بیمارستانی در کنار فاضلاب های صنعتی و بیمارستانی چهره رودخانه ها و سراوان را در رشت به بیماری زیست محیطی مبتلا کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید براینکه ایجاد تصفیه خانه فاضلاب برای بیمارستان های رشت یک اقدام مهم و زیربنایی تلقی می شود، گفت: باید این شبکه مهم در بیمارستان های تمام شهرستان های  استان گیلان ایجاد شود.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه فقر زیر ساخت فاضلاب در استان قدمت زیادی دارد، افزود: باید در این راستا تلاش ها را جهت شکل گیری این جنس زیر ساخت ها مضاعف کرد.

کوچکی نژاد در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم با تلاش های بعمل آمده و در حال اجرا شاهد رفع معضلات زیست محیطی از استان گیلان باشیم.