نگاهی به تذکرات رئیس شورا به شهردار رشت در راستای وظایف نظارتی شورا

نگاهی به تذکرات رئیس شورا به شهردار رشت در راستای وظایف نظارتی شورا

به گزارش رشت۲۰ ؛ با بررسی شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در قانون،یقینا انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد وی جزو محوری ترین وظایف منتخبین مردم در پارلمان محلی محسوب می شود.

امیرحسین علوی 300x200 - نگاهی به تذکرات رئیس شورا به شهردار رشت در راستای وظایف نظارتی شورا

به طور حتم در ادوار مختلف از عمر شوراها عیار این نظارت و سکان جهت دهی آن معطوف به دیدگاه ریاست وقت شورا میباشد که فارغ از دیدگاهی که در زمان انتخاب شهردار به وی داشته با مشورت همکاران شورایی خود و در نظر گرفتن منافع شهر و شهروندان نظارتی کافی و وافی بر عملکرد مدیریت کلان شهر اعمال کند.

ایجاد فضای حمایتی از تصمیمات درست شهردار در کنار اعلام تذکر، نقود و نظارت به موقع و احیانا صدور اخطار به وی در صورت بروز اقدام غیر یا فراتر از قانون را میتوان جزو مجموعه آیتم های ریاست شورای یک شهر جهت نظارت و کنترل عملکرد شهردار و مجموعه تحت امر او تعریف کرد که باید در عین ظرافت و پرهیز از دخالت در عملکرد و سلب استقلال یک شهردار اعمال شود.

شاید بتوان عملکرد جوان ترین رییس شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در چند ماه اخیر در این حوزه را به عنوان اِشل و معیاری قابل توجه در این مورد ارائه کرد که در عین حفظ استقلال و حمایت های مورد نیاز از دکتر نصرتی شهردار رشت در برهه های مختلف با تذکرات بجا و به موقع خود همواره سعی در حفظ مجموعه مدیریتی شهر در مسیر مناسب صحیح و در چهارچوب قانون داشته است.

سید امیرحسین علوی با تجارب شورای چهارم و استفاده صحیح از کرسی ریاست شورا پس از انتخاب نصرتی با اکثر آرا و در طول مدیریت وی همواره در تلاش بوده که مسیری مناسب جهت انجام ایده های شهردار وشورا در رشت فراهم سازد لیکن هیچ گاه میل و اشتیاق ایجاد تحول ملموس در شهر باعث عبور از خطوط قرمز و قانون از سوی شهردار با مجوز رییس شورای شهر نشد و در عین حمایت های مورد نیاز و بجا همواره با تذکرات کتبی و قانونی نظارتی جامع بر عملکرد شهردار غیربومی رشت از سوی شورا اعمال شده است که این امر بیش از هر کس برای شخص نصرتی ملموس بوده است.

 

تذکرات متعدد و متنوع در حوزه های مختلف از جمله:

-رسیدگی به وضعیت آسفالت

-تسریع در آغاز واتمام پروژه های عمرانی در موعد مقرر

-حفظ واحیای بناهای تاریخی شهر

-پرداخت مطالبات حقوق و مزایای کلیه پرسنل و همسان سازی زمان پرداخت ها

-رسیدگی به امور بازنشستگان و پرداخت حق بیمه پرسنل

-ساماندهی وضعیت نیروهای حجمی

-ایجاد پارکینگ های عمومی در نقاط مورد نیاز شهر

-پرهیز از صدور ابلاغ های خارج از چارت مصوب شهرداری

-اقدامات مقتضی جهت وصول مطالبات شهرداری از سایر نهادها

-ایجاد شبکه فیبر نوری در شهر در راستای ایجاد شهر هوشمند

-گزارش و شفاف سازی از روند واگذاری قراردادهای پیمانی و تبلیغاتی

و….

نشانگر نظارت جامع رییس جوان شورای شهر رشت بر عملکرد شهردار مجرب غیربومی میباشد که این امر در نوع خود جای تقدیر دارد.

امید میرود با ایجاد همدلی،بکارگیری همه ظرفیت های موجود و تداوم نظارت ها مجموعه مدیریت شهری و شهرداری رشت گام های مؤثر و ملموسی در راستای نیل به هدف “شهر ایده ال” برداشته و رشت را به جایگاه حقیقی خود برسانند.