نگاه دوباره باران به گیلان / پایان هفته بارانیست …

نگاه دوباره باران به گیلان / پایان هفته بارانیست …

به گزارش خبر فوری رشت و بر اساس آخرین تجزیه و تحلیل بر روی الگوهای عددی هواشناسی طی دو روز پایانی هفته به علت عبور موجی کوتاه دامنه و همراهی اون با هوای سرد از عرض های بالایی شرایط برای ابرناکی کاهش دما وزش باد و بارش متناوب باران فراهم می شه.


شروع بارندگی پنجشنبه ۹ آذر

طی روز پنجشنبه آسمان گیلان کمی تا قسمتی ابری پیش بینی می شه که بتدریج طی بعدظهر بارش متناوب باران شروع شده و با شدت و ضعف طی شبش هم ادامه داره.


شدت بارش ها جمعه ۱۰ آذر

طی روز جمعه با تقویت جریانات ناپایدار بخصوص طی صبح الی بعدظهر بر شدت بارش ها به صورت موقتی افزوده شده و ما شاهد بارش نسبتا شدید باران در گیلان و بخصوص رشت هستیم، طی این روز بارش در ارتفاعات بالای ۱۵۰۰ متر به شکل برفو باران و یا برف پیش بینی میشه.


وضعیت دریا

با نفوذ زبانه های هوای پرفشار به سواحل جنوبی دریای کاسپین، طی این مدت مواج شدن دریا، بارندگی و احتمال رعدوبرق رو خواهیم داشت، همچنین وزش باد «حداكثر ۱۵ متربرثانیه در سواحل و برای دور از ساحل ۲۰ متربرثانیه» ، ارتفاع موج «حداكثر ۳ متر در سواحل و برای دور از ساحل حداكثر ۵ متر» پیش بینی می شه.


خروج سیستم 

از میزان بارش این سیستم طی عصر جمعه ۱۰ آذر کاسته شده و طی روز شنبه ۱۱ آذر سیستم در منطقه ضعیف شده و آسمان گیلان نیمه ابری تا ابری پیش بینی میشه، در پایین الگوی کل بارشی که طی فعالیت سیستم در سواحل و گیلان می باره رو به میلی متر مشاهده میکنید، برای شهر رشت چیزی حدود ۱۵ الی ۲۰ میلی متر باران در نظر گرفته شده که شدتش طی صبح الی بعدظهر جمعه خواهد بود.

12

در آخر آسمان طی روزهای پنجشنبه و جمعه ابری همراه با بارش متناوب باران پیش بینی میشه از نظر دمایی کاهش دما رو داریم و دریا هم برای فعالیت های دریایی مساعد و مناسب نیست، طی این مدت بیشترین دمای شهر رشت ۱۶ درجه ی سلسیوس (ظهر پنجشنبه) و کمترینش ۷ درجه ی  سلسیوس (جمعه شبش) ثبت میشه.

پیش آگاهی

اگر الگوهای هواشناسی تغییر نکنن به نظر میاد سیستم قوی دیگه ای احتمالا نیمه ی دوم هفته ی آینده وارد گیلان می شه که در موردش طی روزهای آتی بیشتر صحبت میکنیم …