هدف از لوله گذاری داخل شهر جمع آوری آب های سطحی و تعریض خیابان اصلی است شهردار سیاهکل خبر داد:

هدف از لوله گذاری داخل شهر جمع آوری آب های سطحی و تعریض خیابان اصلی است

با توجه به نیازی که شهر سیاهکل در اجرای این پروژه ملی با عنوان جمع آوری آب های سطحی داشته و سال های زیادی بنا به دلایل مختلف در انجام آن تعلل صورت گرفته بود ، هم اکنون در مسیر خیابان اصلی شهر سیاهکل در حال انجام است.

به گزارش رشت۲۰ به نقل از روابط عمومی شهرداری سیاهکل، دکتر نیک بین شهردار سیاهکل افزود: با در نظر گرفتن این موضوع که پروژه آب های سطحی در دنیا بر اساس سیلاب هایی با دوره بازگشت ۵۰ ساله صورت می گیرد، علت اصلی این اقدام در این مسیر را جلوگیری از آب گرفتگی معابر دانسته و از آسوده خاطر بودن نسبت به مدیریت سیلاب های معمولی در فصل بارشی خبر داد.

ایمان محمدپور نیک بین بیان داشت: با عملیاتی شدن این پروژه، علاوه بر دفع آب های سطحی، افزایش یک متری عرض خیابان را هم شاهد خواهیم بود.