هزینه بیمه کارگران ساختمانی در رشت سه برابر گران شد/ انتقاد از تخلف تامین اجتماعی

هزینه بیمه کارگران ساختمانی در رشت سه برابر گران شد/ انتقاد از تخلف تامین اجتماعی

مسئول نهاد صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رشت می گویداداره کل تامین اجتماعی این شهرستان با اقدامی غیر قانونی، هزینه تشکیل پرونده بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را تا سه برابر گران کرده است.

78363758 87073716abade 300x215 - هزینه بیمه کارگران ساختمانی در رشت سه برابر گران شد/ انتقاد از تخلف تامین اجتماعی


به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا «منوچهرحسنی» رئیس هیئت مدیره انجمنصنفی کارگران ساختمانی شهرستان رشت در این باره به ایلنا گفت: اداره تامین اجتماعی شهرستان رشت تقریبا از خرداد ماه سال جاری بر اساس تفاهم نامه ای، مسئولیت واگذاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی این شهرستان را از تشکل تخصصی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی رشت سلب و به کانون انجمن های صنفیکارگری واگذار کرده است.
این فعال صنفی با تاکید بر غیرقانونی بودن واگذاری خدمات مرتبط با کارگران ساختمانی به کانون انجمنهای صنفی کارگری اظهار داشت: این درحالیست که پیش از این مسئولیت نظارت برصدور و تعویض کارت مهارت برعهده تشکلات صنفی کارگری تخصصی بخش ساختمان بوده است .
طبق اظهارات وی بر اساس ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کاروسایر قوانین مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، احراز صلاحیت بیمه شدگان وظیفه انجمن های صنفی کارگری ساختمانی است و محول شدن آن به هر نهاد صنفی غیر تخصصی دیگر خلاف قانون است .
به گفته حسنی ،احراز صلاحیت شاغلان کارگران بخش صنعت ساختمان تخصصی است و در این راستا انجمن های صنفی کارگری ساختمانی که نمایندگان منتخب کارگران شاغل این حرفه هستند، توانایی و قدرت تشخیص احراز صلاحیت شاغل و غیرشاغل بودن کارگران ساختمانی را دارند .
او در ادامه سخنان خود مدعی شد که هر کارگر ساختمانی که از طریق کانون انجمن های صنفی کارگری شهرستان رشت برای بیمه تامین اجتماعی اقدام می کند باید مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان …