هشدار عضو ستاد کرونا درباره برگزاری کنکور

هشدار عضو ستاد کرونا درباره برگزاری کنکور

به گزارش رشت۲۰، دکتر مینو محرز در خصوص برگزاری کنکور‌های سراسری گفت: به عنوان یک متخصص عفونی در حال حاضر که اوج بیماری در بسیاری از استان‌ها به ویژه تهران وجود دارد و با توجه به تغییر ماهیت بیماری کووید ۱۹ و جهشی که پیدا کرده و قدرت سرایت آن افزایش چشمگیری داشته است، باید اعلام کنم که از هر گونه تجمع باید جلوگیری شود.

وی افزود: کنکور حدود دو ساعت زمان می‌برد و افراد در محیطی بسته باید بنشینند این در حالیست که اعلام می‌شود در محیط‌های بسته حتی با استفاده از ماسک امکان سرایت بیماری وجود دارد. قطعا در چنین شرایطی اگر نمی‌شود کنکور را به عقب بیندازند جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا سالن‌های کافی دارند که با رعایت فاصله فیزیکی و تهویه مناسب بتوان این آزمون را برگزار کرد؟ اما در چنین شرایطی هم خیلی ریسک است.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم به جوانان کوچکترین آسیبی وارد شود، اما اگر خدای نکرده این بیماری در این آزمون اپیدمی شود، چه اتفاقی می‌افتد. میلیون‌ها نفر درگیر می‌شوند؛ چرا که این افراد به خانه می‌آیند و چندین نفر از اعضای خانواده را درگیر می‌کنند.

وی تاکید کرد: درخواست من این است که این آزمون یک ماه دیگر به عقب انداخته شود یا با رعایت فاصله فیزیکی در محیط باز برگزار شود.