هفته بیست و یکم طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت برگزار شد

هفته بیست و یکم طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت برگزار شد

به گزارش رشت۲۰-حامد بشردانش گفت: مرحله بیست و یکم از طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت در روز جمعه ۲۲ شهریور به شرح مسیرهای ذیل برگزار گردید:

منطقه یک: از اول استاد معین به سمت دیوار فرودگاه

منطقه دو: خیابان جوان به سمت لب آب

منطقه سه: رو گذر و زیر پل جانبازان، ( پاکسازی، رفت و روب، کفتراشی خاک و علف های هرز)-بلوار ولیعصر، حاشیه اتوبان رشت انزلی (پاکسازی، جمع آوری زباله و ضایعات)- بلوار امام رضا(ع)، ورودی و خروجی شهر، (پاکسازی حاشیه دو طرف)- بلوار مدرس، پشت پارک نارون، کوچه خبرنگار (پاکسازی حاشیه رودخانه، رفت و روب، جمع آوری ضایعات)- خیابان شهید عاطفی، مصباح، احمدزاده (پاکسازی حاشیه رودخانه، جمع آوری زباله ضایعات)

منطقه چهار: خیابان دانشجو، خیابان جمهوری و کوچه های منشعب

منطقه پنج: پاکسازی محلات بلوار امام خمینی (ره) ، شهید باهنر ، شهرک سپاه، مسکن مهر ورودی دو سمت، پل تالشان رفیوژ وسط، رفت روب و بازدید آبروها وکفتراشی کانیبوها به علت بارندگی، تشکیل اکیپ آماده باش جهت احتمال بارندگی شدید، جمع آوری سگ های ولگرد بلوار لاکان، زمین های اداره برق.