همایش استانی پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی برگزار شد با میزبانی رشت؛

همایش استانی پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی برگزار شد

همایش اصول و راهکارهای پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
showimage.aspx - همایش استانی پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی برگزار شد

به گزارش خبر فوری رشت ،همایش اصول و راهکارهای پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی عصر امروز در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

در این همایش معصومه شیشه‌گران ضمن ارائه گزارشی از آمار وضعیت گزارش دهی عفونت‌های بیمارستانی، بر اهمیت و لزوم اصلاح فرایند گزارش دهی موارد عفونت‌های بیمارستانی تاکید کرد.

مدیر پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه از کارشناسان و رابطان کنترل عفونت خواست که این مهم را با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کنند و با شناسایی درست و به موقع عفونت بیمارستانی اولین و مهمترین گام را برای کاهش واقعی میزان عفونت بر دارند.

به گزارش ایلنا، این همایش با حضور سوپروایزهای کنترل عفونت، کارشناسان بهداشت محیط، مسوولان داروخانه، سرپرستاران اتاق‌های عمل، بخش‌های ویژه، جراحی، عفونی، واحدهای آندوسکوپی و رابطان کنترل عفونت شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی گیلان برگزار شد.