همسان سازی حقوق بازنشستگان با دریافتی کمتر از ۲.۵ میلیون تومان مفتح با اشاره به لایحه بودجه سال آینده مطرح کرد:

همسان سازی حقوق بازنشستگان با دریافتی کمتر از ۲.۵ میلیون تومان

به گزارش رشت۲۰-محمدمهدی مفتح عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به همسان سازی حقوق ها، توضیح داد: در قانون برنامه پنج ساله ششم  توسعه کل کشور تاکید شده است که باید حقوق بازنشستگان معادل ۸۰ درصد حقوق فرد همردیف شاغل باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مراد قانونگذار از همردیف بودن یعنی اینکه مدرک تحصیلی، رتبه شغلی و منصب فرد بازنشسته و فرد شاغل کنونی یکی باشد، بنابراین باید حقوق بازنشسته ۸۰ درصد حقوق فرد شاغل هم ردیف او شود.

 

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه باید در طول ۵ سال به هدف قانون برنامه ششم توسعه در زمینه همسان سازی حقوق ها دست پیدا کرد، اظهار داشت: برای همسان سازی حقوق ها، از دریافتی های پایین بازنشستگان شروع کرده ایم، بازنشستگانی که کمتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، حقوق شان برابر قانون همسان سازی می شود.

 

وی تاکید کرد: البته اگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد موضوع همسان سازی حقوق های کمتر از ۲و نیم میلیون تومان اجرایی می شود.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه برای همسان سازی اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: بنابراین حقوق بازنشستگانی که کمتر از  ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است براساس فرمول موجود به ۸۰ درصد حقوق فردشاغل همردیف شان می رسد