هم پیمانی ۷۰۰ کودک با آتش نشانان برای نخریدن مواد محترقه

هم پیمانی ۷۰۰ کودک با آتش نشانان برای نخریدن مواد محترقه

کارشناسان آموزش سازمان آتش نشانی رشت گفت:بالغ بر ۷۰۰کودک با آتش نشانان هم پیمان شدند تا از خرید مواد محترقهو آتش زا خودداری کنند.

81520185_91518587dafee
به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا منطقه گی لان، در آستانه فرارسیدن چهارشنبه آخر سال، آموزش ایمنی و مصونیت از خطرات ناشی از چهارشنبه آخر سال به بالغ بر ۷۰۰ دانش آموز و کودک درسالن همایش نیروی انتظامی برگزار شد.
شهرام محمدی کارشناسان آموزش سازمان آتش نشانی رشت در این مراسم به بازگویی سنت های چهارشنبه آخر سال همچون قاشق زنی و غیره بعنوان رسم دیرینه ایرانیان پرداخت و به خطرات و حوادث ناشی از انفجار و نارنجک و مواد محترقه نوظهور اشاره کرد .
وی افزود:امیدواریم با توجه بیش از پیش شهروندان به خطرات ناشی از مواد محترقه و خودداری از خرید این مواد روزهای بدون حادثه ای را در پیش داشته باشیم.
در این همایش کودکان بطور خودجوش با آتش نشانان هم پیمان شدند تا از خرید مواد محترقه و انجام آتش بازی های خطر آفرین خودداری کرده و در شب چهارشنبه آخر سال با حفظ سنت های دیرین در کنار خانواده خود شبی شاد و به یاد ماندنی را رقم زده و به استقبال بهار بروند