هنوز حکم حمید صفت ابلاغ نشده است

هنوز حکم حمید صفت ابلاغ نشده است

به گزارش رشت۲۰و به نقل از جوان، عسگر قاسمی وکیل حمید صفت با اشاره به خبر صدور حکم قصاص برای موکل خود گفت: هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.

%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF %D8%B5%D9%81%D8%AA - هنوز حکم حمید صفت ابلاغ نشده است

وی ادامه داد: جلسات دادگاه موکل بنده در اسفندماه برگزار شد، اما هنوز حکمی مبنی بر قصاص به بنده ابلاغ نشده است.