واردات آزمایشی ۴ کانتینر پخچال دار از طریق بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با پهلو گیری کشتی سابرینا در بندر کاسپین ۴ کانتینر یخچال دار برای نخستین بار وارد بندر کاسپین شد.

واردات آزمایشی ۴ کانتینر پخچال دار از طریق بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

به گزارش رشت۲۰ ;با پهلو گیری کشتی سابرینا در بندر کاسپین ۴ کانتینر یخچال دار برای نخستین بار وارد بندر کاسپین شد.

این محموله تجاری شامل مواد غذایی بوده به سفارش بخش خصوصی از آستراخان روسیه و به منظور توزیع در داخل کشور وارد شده است.

گفتنی است تامین مواد غذایی و انتقال آن با استفاده از کانتینر های یخچال دار یکی از مهم ترین ضرورت ها به منظور تامین نیاز داخل کشور بوده و سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه مشوق ها و مزیت های قانونی، افزایش تنوع واردات کالا و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی از بندر کاسپین را در دستور کار دارد.

photo 2019 09 29 15 09 08 - واردات آزمایشی ۴ کانتینر پخچال دار از طریق بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی