واکنش «زاکانی» به خبر خودکشی یک دختر بعد از تجاوز توسط نماینده مجلس کمیسیون تحقیق مجلس هشتم رأی به عدم صلاحیت او داده بود

واکنش «زاکانی» به خبر خودکشی یک دختر بعد از تجاوز توسط نماینده مجلس

به گزارش رشت۲۰– علیرضا زاکانی، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در توئیتی با اشاره به حواشی ایجاد شده حول سلمان خدادادی، نماینده ملکان، نوشت: «ادعای خودکشی دختری از سوءاستفاده نماینده شهرستان ملکان نیاز به اثبات در دادگاه دارد،

ولی کمیسیون تحقیق مجلس هشتم، بعد از بررسی‌های زیاد رأی به عدم صلاحیت این نماینده داد که اتفاقاً با دفاع دکتر پزشکیان وی در مجلس ماند و بالطبع ایشان در صورت اثبات باید پاسخگوی این اتهام نیز باشد».