واکنش صحرا مشایخی به درگذشت پدربزرگش جمشید مشایخی! عکس

واکنش صحرا مشایخی به درگذشت پدربزرگش جمشید مشایخی! عکس

صحرا مشایخی نوه جمشید مشایخی از پدربزرگش نوشت

عکس صحرا مشایخی و پدر بزرگش

صحرا مشایخی نوه مرحوم جمشید مشایخی با انتشار عکس و متنی, درگذشت پدربزرگش را تسلیت گفت.

صحرا مشایخی نوشت:

*****

تا ابد عاشقت مى مونم ..

. مرسى كه بزرگم كردى

نزاشتى آب تو دلم تكون بخوره ..

يك مرد تكرار نشدنى…

يك فرشته كه امروز روز آسمانى شدنت بود ..

🖤😔 عشق

مرحوم جمشید مشایخی در کنار نوه اش صحرا مشایخی

مرحوم جمشید مشایخی در کنار نوه اش صحرا مشایخی