واکنش معاون دفتر روحانی به توهین برخی نمایندگان: دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه سیاست‌ورزی باشد اما …

واکنش معاون دفتر روحانی به توهین برخی نمایندگان: دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه سیاست‌ورزی باشد اما …

به گزارش رشت۲۰، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به انتقادات تند برخی مخالفان و منتقدان دولت نوشت: دهان‌دریدگی همیشه نشانه فرومایه‌گی است.

علیرضا معزی در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه سیاست‌ورزی باشد اما تا همیشه نشانه‌ فرومایه‌گی است.»

4505880 - واکنش معاون دفتر روحانی به توهین برخی نمایندگان: دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه سیاست‌ورزی باشد اما ...