واکنش مهم به شایعات خارجی درباره سلامتی رهبر انقلاب

واکنش مهم به شایعات خارجی درباره سلامتی رهبر انقلاب

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از همشهری، مهدی فضایلی معاون رسانه دفتر رهبر انقلاب در پی فضاسازی و شایعات برخی رسانه های خارجی درباره وضعیت جسمانی رهبر انقلاب در توئیتی نوشت؛

به کوری چشم دشمنان و به فضل الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه های خود طبق روال مشغول هستند.

4525153 - واکنش مهم به شایعات خارجی درباره سلامتی رهبر انقلاب