واگذاری تیم فوتبال سپیدرود رشت به شورای شهر و شهرداری رشت

واگذاری تیم فوتبال سپیدرود رشت به شورای شهر و شهرداری رشت

تیم فوتبال سپیدرود رشت به شورای شهر و شهرداری رشت واگذار خواهد شد.

73333 - واگذاری تیم فوتبال سپیدرود رشت به شورای شهر و شهرداری رشت

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا ، علی وهابی اظهار کرد:پس از نشستی بین اعضای هیئت فوتبال گیلان و اکثریت اعضای شورای شهر و شهرداری رشت توافق شد تیم سپیدرود رشت به صاحبان واقعی آن یعنی نمایندگان مردم واگذار شود.

مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال گیلان گفت:برای تحقق این امر ابتدا، شهرداری شهر رشت باید لایحه ای برای خرید امتیاز باشگاه سپیدرود رشت به شورای شهر رشت تقدیم کند و پس از تصویب لایحه توسط اعضای محترم شورای شهر، باشگاه سپیدرود به شهرداری واگذار خواهد شد.