ورود بیماری ناشناخته هندی به ایران، سندیت ندارد

ورود بیماری ناشناخته هندی به ایران، سندیت ندارد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از خبر فوری، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه تاکید کرد: هیچ نشانه‌ای از بیماری ناشناخته‌ای که در هند وجود دارد در ایران مشاهده نشده است.

مردانی - ورود بیماری ناشناخته هندی به ایران، سندیت ندارد

مسعود مردانی گفت: صحت اخباری که در مورد این بیماری در رسانه ها وجود دارد توسط مقامات علمی سازمان بهداشت جهانی تایید نشده است.

وی یادآور شد: ممکن است این بیماری همان کرونا باشد که به فرم دیگری درآمده است.