ورود دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور به موضوع ترخیص برنج/ توزیع برنج‌های وارداتی فعلاً ممنوع است

ورود دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور به موضوع ترخیص برنج/ توزیع برنج‌های وارداتی فعلاً ممنوع است

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از تسنیم، کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود به موضوع برنج‌های وارداتی درگمرک‌مانده پرداخت و با مشخص کردن وضعیت این برنج‌ها، مصوبه خود را به دستگاه‌های مربوطه شامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت و دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار ابلاغ کرد.

برنج - ورود دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور به موضوع ترخیص برنج/ توزیع برنج‌های وارداتی فعلاً ممنوع است

در این مصوبه آمده است: در راستای دستور معاون اول رئیس جمهور در هامش نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو تصمیمات کمیسیون واردات حوزه معاون اول رئیس جمهور، منضم به گزارش دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری بر ترخیص محموله‌های وارداتی برنج زیر کلید دولت، مقرر گردید شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به اخذ تعهد  محضری عرضه کالا بعد از فصل برداشت با تشخیص و حواله دبیرخانه کارگروه تنطیم بازار به‌شرح زیر اقدام نمایند:

در خصوص کلیه کالاهای دارای ثبت سفارش و تأمین ارز که دارای قبض انبار بوده و یا من‌بعد به بنادر کشور می‌رسند مشروط به سپردن تعهد عرضه در شبکه تحت نظارت پس از پایان فصل برداشت برنج مجوز ترخیص با عنوان گمرک و به‌مقصد انبار تحت کلید مندرج در تعهد محضری انبارهای مجاز سامانه انبارها اقدام گردد.

در خصوص کلیه محموله‌های وارداتی دارای ثبت سفارش فاقد کد ترخیص و تأمین ارز که دارای اعلامیه ورود با قبض انبار بوده است مشروط به سپردن تعهد عرضه در شبکه تحت نظارت پس از پایان فصل برداشت مجوز جهت طی فرآیند بررسی کمیته ارزی برای ترخیص و تأمین ارز و سپس ترخیص با عنوان دفتر خدمات بازرگانی این معاونت اقدام گردد.

در خصوص کلیه محموله‌های وارداتی فاقد ثبت سفارش که اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها قبل از ۹۸/۰۶/۲۴ می‌باشد ضمن اخذ تعهد محضری از صاحبان محموله‌ها جهت قرار دادن کالا زیر کلید دولت و عرضه پس از پایان فصل برداشت برنج داخلی با حواله و برنامه توزیع دفتر برنامه‌ریزی، تأمین و توزیع و تنظیم بازار نسبت به معرفی صاحبان محموله برای انجام ثبت سفارش به‌همراه اطلاعات قبض انبار، میزان کالا، شماره تعهد محضری و انبار تحت کلید برای نگهداری کالا به دفتر امور خدمات بازرگانی جهت انجام فرایند ثبت سفارش تخصیص تأمین ارز و ترخیص اقدام شود.

1398070310023316718488434 - ورود دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور به موضوع ترخیص برنج/ توزیع برنج‌های وارداتی فعلاً ممنوع است

بنابراین گزارش، عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز نامه‌ای به یزدان سیف مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نوشته بود. شرح این نامه‌نگاری در ذیل مطلب آمده است.

با عنایت به فرآیند واردات کالاهای اساسی و ضروری در وزارت جهاد کشاورزی (قبل از مصوبه سران قوا و انتقال آن به این وزارتخانه) مبنی بر انجام واردات و دریافت قبض انبار با هدف صیانت از منابع عرضه رسمی و هم‌زمان انجام ثبت سفارش و متعاقباً مراجعه جهت دریافت ارز به آگاهی می‌رساند؛ مقادیر قابل توجهی از محموله‌های متقاضیان واردات برنج به بنادر کشور رسیده ولی به‌دلایل مختلفی ترخیص آنها با مشکل مواجه گردیده است لذا برای جلوگیری از ادامه پرداخت هزینه‌های سنگین دموراژ، کاهش بروز آسیب در کیفیت و کمیت محموله‌های رسیده به بنادر (ناشی از گرما و دپوی طولانی محموله‌های وارده) و همچنین حفظ حقوق مکتسبه صاحبان کالا ناشی از دریافت مجوز ورود از وزارت جهاد کشاورزی (ثبت سفارش) و با عنایت به موافقت وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۴۳۴/۹۸ مورخ ۶ شهریور ۹۸ ضمن دعوت از تمامی صاحبان محموله‌های برنج دارای قبض انبار نسبت به اخذ تعهد به‌شرح ذیل اقدام و مجوز ترخیص محموله‌ها صادر گردد؛

الف محموله‌های برنج وارداتی که تأمین ارز شده است:

۱ ــ در خصوص محموله‌های دارای ثبت سفارش و تأمین‌ارزشده، شرکت بازرگانی دولتی ایران با تعهد محضری از صاحبان محموله‌های دارای قبض انبار رسمی مبنی بر نگهداری محموله در انبارهای تحت کلید آن شرکت و عرضه کالا به‌نرخ مصوب فقط با مجوز و تعیین شبکه مجاز دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار پس از فصل برداشت برنج داخلی، نسبت به انجام مکاتبات لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص اقدام نمایند.

۲ ــ صدور مجوز ترخیص با عنوان گمرک می‌بایست با ذکر شماره سفارش ثبت سفارش، نام شرکت، مقدار کالا، قبض انبار، شماره تعهد محضری و تعیین انبار ذکرشده در تعهد محضری به‌عنوان مقصد تخلیه کالا در اظهار گمرکی صورت پذیرد.

ب ــ محموله‌های برنج وارداتی که ثبت سفارش شده ولی تأمین ارز نشده است:

برای آن دسته از محموله‌های برنج وارداتی دارای قبض انبار و ثبت سفارش که تأمین ارز نگردیده‌اند ضمن اخذ تعهد محضری مطابق شرایط ذکرشده در بند الف فوق نسبت به معرفی صاحب محموله با درج شماره ثبت سفارش‌ها، قبض انبار، میزان کالا، شماره تعهد محضری و انبار تحت کلید برای نگهداری کالا پس از ترخیص به دفتر امور خدمات بازرگانی این معاونت جهت طی فرآیند تخصیص و تأمین ارز اقدام گردد.