وضعیت آرای بایدن و ترامپ در ایالت‌هایی که نتیجه انتخابات مشخص نشده است

وضعیت آرای بایدن و ترامپ در ایالت‌هایی که نتیجه انتخابات مشخص نشده است

به گزارش رشت۲۰ به نقل از به نقل از تسنیم، انتخابات آمریکا به دقایق حساسی نزدیک می‌شود و شمارش آرا در مراحل پایانی قرار دارد. اما سرنوشت انتخابات آمریکا در کدام ایالت‌ها مشخص شده و کدام ایالت‌ها باقی مانده‌اند؟

امریکا - وضعیت آرای بایدن و ترامپ در ایالت‌هایی که نتیجه انتخابات مشخص نشده است

🔻ایالت‌هایی که نتیجه رأی‌گیری در آنها هنوز مشخص نشده عبارتند از:

🔹ایالت‌ آلاسکا (با ۳ رأی الکترال)
🔹 ایالت نوادا (با ۶ رأی الکترال)
🔹آریزونا (با ۱۱ رأی الکترال)
🔹«جورجیا (۱۶ رأی الکترال)
🔹 کارولینای شمالی (۱۵ رأی الکترال)
🔹 پنسیلوانیا (۲۰ رأی الکترال)
🔹 «میشیگان (۱۶ رأی الکترال)
🔹 «ویسکانسین (۱۰ رأی الکترال)

وضعیت رأی‌گیری در حال حاضر در این ایالت‌ها چگونه است؟

♦️در ایالت آلاسکا ۲۳ درصد آرا شمارش شده و در این ایالت، ترامپ با ۵۸.۱ به ۳۸.۳ از جو بایدن جلو است.
♦️در ایالت نوادا، ۵۱ درصد آرا شمارش شده است که در آن، جو بایدن با ۵۱.۵ نسبت به ۴۶.۵ از ترامپ جلو است.
♦️در ایالت آریزونا بر اساس شمارش ۷۷ درصد آرا، جو بایدن با ۵۲.۵ درصد نسبت به ۴۶.۲ از ترامپ جلو است.
♦️در ایالت جورجیا، ۸۹ درصد آرا شمارش شده که نتیجه با ۵۱.۹ به ۴۶.۹ به نفع دونالد ترامپ است.
♦️در کارولینای شمالی، ۹۴ درصد آرا شمارش شده که نتیجه با ۵۰.۱ به ۴۸.۷ به نفع ترامپ است.
♦️در ایالت پنسیلوانیا ۶۴ درصد شمارش شده است که دونالد ترامپ با ۵۶.۷ درصد به ۴۲.۱ از بایدن جلو است.
♦️در ایالت میشیگان بر اساس شمارش ۶۴ درصد آرا ترامپ ۵۳.۶ درصد آرا و جو بایدن ۴۴.۸ درصد آرا را به دست آورده است.
♦️در ایالت ویسکانسین ۸۶ درصد آرا شمارش شده که نتیجه با ۵۱.۲ به ۴۷.۳ به نفع دونالد ترامپ است.

◾️ترامپ در حال حاضر ۲۱۳ رأی الکترال و بایدن ۲۲۴ رأی الکترال دارد.