وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب تهران مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران در خصوص وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی متخلف این منطقه توضیحاتی ارائه کرد.

وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب تهران

به گزارش رشت۲۰ ؛ ناصر کوهستانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری، درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسه غیر دولتی منطقه ۲  اظهار کرد: هم اکنون پرونده ناظم متخلف این مدرسه روند قضایی خود را به سرعت طی می‌کند و مراجع قضایی باید راجع به حکم پرونده نظر دهند.

و پرورش 1 300x200 - وضعیت ادامه فعالیت مدرسه غیردولتی غرب تهران

وی افزود: امتحانات دانش‌آموزان مدرسه در فضایی آرام و با حضور ناظری از سوی آموزش و پرورش در حال برگزاری است.

 

مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران در خصوص ادامه فعالیت این مدرسه غیردولتی گفت: پرونده این مدرسه در شورای نظارت مدارس غیردولتی بررسی شده است و اعلام وضعیت ادامه فعالیت مدرسه در شرایط کنونی به دانش‌آموزان در فصل امتحانات هستند موجب نگرانی آنها و خانواده‌ها می‌شود. بنابراین پس از پایان امتحانات یعنی در هفته آینده وضعیت ادامه فعالیت مدرسه را اعلام خواهیم کرد.