وضعیت جوی روزهای عید نوروز ۱۳۹۷ !

وضعیت جوی روزهای عید نوروز ۱۳۹۷ !

توجه » در نظر داشته باشید مقدار درصدی که میتونه در یک روز هوا ابری یا بارونی باشه رو ما براش عددی در نظر گرفتیم، هرچقدر این عدد بیشتر باشه احتمال ابری یا بارانی بودن اون روز زیاده و هر چقدر کمتر باشه خب احتمال خوب بودن هوا طی اون روز بالاست!

▪️سه شنبه ۲۹ اسفند » ۳۰%
▪️چهارشنبه ۱ فروردین » ۱۰%
▪️پنجشنبه ۲ فروردین » ۴۰%
▪️جمعه ۳ فروردین » ۶۰%
▪️شنبه ۴ فروردین » ۳۰%
▪️یکشنبه ۵ فروردین » ۷۰%
▪️دوشنبه ۶ فروردین » ۶۰%
▪️سه شنبه ۷ فروردین » ۳۰%

▪️چهارشنبه ۸ فروردین » ۱۰%
▪️پنجشنبه ۹ فروردین » ۵۰%
▪️جمعه ۱۰ فروردین » ۳۰ %
▪️شنبه ۱۱ فروردین » ۲۰%
▪️یکشنبه ۱۲ فروردین » ۳۰%
▪️ دوشنبه ۱۳ فروردین » ۳۰%

البته قابل تغییر ولی به نظر نمیاد داخل عید بیش از یک موج قوی بارشی داشته باشیم ! اکثر روزهای میتونه نیمه ابری تا ابری و حتی هوا خوب باشه!