وعده ای که عملی نشد؛ جولان سرعت‌کاه‌ها در رشت

وعده ای که عملی نشد؛ جولان سرعت‌کاه‌ها در رشت

به گزارش خبرفوری رشت و به نقل از سپیدخبر، پس از راه اندازی مرکز کنترل ترافیک رشت بود که مسعود نصرتی شهردار رشت خبر از جمع آوری سرعت‌کاه‌های سطح شهر داد. به گفته وی تمام سرعت کاه ها در سطح شهر جمع آوری و به جای آن متناسب باسرعت مجاز هر منطقه دوربین های ثبت تخلف نصب می‌شوند.

با این حال اما تاکنون و با وجود آغاز سال نو هیچ اقدام مؤثری در خصوص جمع آوری سرعت‌کاه‌های متعدد در سطح شهر رشت نشد.

گفتنیست یکی از بزرگترین معضلات سطح شهر رشت را می‌توان وجود سرعت‌کاه‌های متعدد و عموماً غیر استاندارد دانست که با وجود کیفیت بسیار نامناسب آسفالت خیابان های شهر رشت می‌بایست آن را معضلی بزرگ عنوان کرد.