وقتی آقای کاندیدا برای رأی حاضر شد عضو شورای حامی خود را هم تخریب کند!

وقتی آقای کاندیدا برای رأی حاضر شد عضو شورای حامی خود را هم تخریب کند!

به گزارش رشت۲۰ ،شنیده ها حکایت از آن دارد که پنجشنبه شب در ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی درگیری ای عجیب رخ می دهد.

جایی که یکی از اعضای شورا با حضور در ستاد انتخاباتی آقای کاندیدا پشت میکروفن رفته و از عملکرد شورای پنجم دفاع میکند، آغاز درگیریهاست. پس از دفاع این عضو شورا، کاندیدایی که نیمی از ستاد و بنیان کاری خود را مدیون همین عضو شورای شهر است، در اقدامی غیراخلاقی با زیر سوال بردن تمام و کمال عملکرد شورای شهر، عملکرد همین عضو شورا را نیز زیر سوال می برد!

 

اقدامی که به نظر بیشتر برای جلب نظر حاضرین در ستاد بوده است، اما این کاندیدای مجلس توجهی به آن داشت که رفتار عجیبش باعث رنجش این عضو شورا و همچنین نیمی از ستاد انتخاباتی اش که با همراهی این عضو شورا به آنجا نقل مکان کرده بودند می شود.

 

واکنش تند عضو شورا به رفتار و موضع گیری عجیب آقای کاندیدا سبب ایجاد درگیری لفظی و فضای تنش می شود و پس از آن با خروج این عضو شورا، یکی دیگر از اعضای شورا که در این ستاد حضور داشت با عذرخواهی از حاضرین به دلیل فضای تنشی که به وجود آمده، از شهروندان به دلیل نواقص عملکردی در شورای شهر عذرخواهی کرد.