وقتی را که برای تخریب همکارمان می گذاریم اگر برای کار بگذاریم شهر گلستان می شود اسماعیل حاجی پور:

وقتی را که برای تخریب همکارمان می گذاریم اگر برای کار بگذاریم شهر گلستان می شود

به گزارش رشت۲۰- اسماعیل حاجی پور در خصوص بودجه سال ۹۸ شهرداری رشت با بیان اینکه نباید بار یک کامیون را برای یک وانت در نظر گرفت اظهار داشت: باید در حد ظرفیت موجود تکلیف تعیین شود. صحبتی نکنیم که بعد محقق نشود.

bod171197 17 - وقتی را که برای تخریب همکارمان می گذاریم اگر برای کار بگذاریم شهر گلستان می شود

وی افزود: سال گذشته احمد رمضانپور نرگسی بارها بر واقعی بستن بودجه تاکید کرد اما در نهایت به سراغ بودجه ای نزدیک به هزار میلیارد تومان رفتیم و محقق نشد.

 

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورا افزود: بودجه نوشتن عدد روی کاغذ نیست. این بودجه باید محقق شود. آیا در توان شهرداری هست که بودجه پیشنهادی را محقق کند؟ قطعا شهرداران مناطق هم از تحقق بودجه منطقه خود خوشحال می شوند اما باید صحبت هایشان شنیده شود که به چه علتی سال گذشته بودجه محقق نشده است؟ پیشنهاد می دهم صحبت شهرداران مناطق را بشنویم و بر اساس آن بودجه مناطق را تعیین کنیم.

 

حاجی پور همچنین به برخی حواشی به وجود آمده در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: وقتی را که برای تخریب همکارمان می گذاریم اگر برای کار بگذاریم شهر گلستان می شود. گاهی خیلی تلاش می کنیم. بسیاری از افراد را در سطح کشوری می بینیم. خودمان را اذیت می کنیم که دیگران را اذیت کنیم. فراموش نکنیم ما برای بهبود وضعیت شهرمان و حرکت در این مسیر قسم خوردیم.

 

وی در ادامه اذعان داشت: فضایی به وجود آمده که سرمایه گذار از این فضا فرار می کند. اگر هریک از ما از روابطمان برای جذب سرمایه در این شهر استفاده کنیم اتفاقات بسیار بهتری در این شهر رقم می خورد.