وقتی روح تان هم خبر ندارد؛ گوشی‌هایی که با کدملی شما فعال می شوند! (فیلم)

وقتی روح تان هم خبر ندارد؛ گوشی‌هایی که با کدملی شما فعال می شوند! (فیلم)

به گزارش رشت۲۰؛ سیمین ثقفی ــ‌ هرچند کرونا بازار سفر را حسابی از رونق انداخته و حالا تعداد خیلی محدودی قادرند به داخل یا خارج از کشور سفر کنند، اما انگار کلاهبرداران دست از سر این مسافران حداقلی هم برنداشته اند و با شیوه‌های جدید بهره خود را همچنان از این بازار بی رونق می برند!

موبایل - وقتی روح تان هم خبر ندارد؛ گوشی‌هایی که با کدملی شما فعال می شوند! (فیلم)

اصطلاحی با عنوان گوشی مسافری زمانی رواج پیدا کرد که با منع واردات رسمی گوشی به کشور و کمبود آن در داخل، عده ای هم به فکر وارد کردن قاچاقی آن با مسافر افتادند. اما درسال ۹۸ سختگیری بیشتری صورت گرفت و این تنها مسافران واقعی بودند که می توانستند تنها یک گوشی موبایل را با خود وارد کشور کنند.
حالا کار فروشندگان موبایل سخت تر شد؛ یافتن مسافر ورودی!

در این میان برخی آژانس های مسافرتی به کمک این فروشندگان آمدند و اطلاعات مسافرانشان را به آنها فروختند! آنهم به راحتی و بدون آنکه مسافران که تعداد زیادی از آنها با تورهای زیارتی سفر کرده بودند، روحشان هم خبر داشته باشد!
با کاهش تعداد سفرهای گروهی و افزایش مشکلات اقتصادی، خرید و فروش پاسپورت هم رونق گرفت و تعدادی هم داوطلبانه پاسپورتشان را برای این کار اجاره می دادند.

اما حالا به نظر می رسد با افزایش محدودیت های ورود کالا و افزایش نرخ ارز از یک سو و کاهش بسیار محسوس مسافر ورودی، دست اندرکاران ثبت گوشی های قاچاق قدم ها را پیش تر برداشتند و اطلاعات مسافران ورودی را از مبادی دیگری به دست می آورند.