وقتی شما بگویید قبرستان، فلان مدیر غیربومی نیز حق دارد هتاکی کند!

وقتی شما بگویید قبرستان، فلان مدیر غیربومی نیز حق دارد هتاکی کند!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، روز گذشته و در جریان چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر رشت احمد رمضانپور نرگسی برای دومین بار از واژه نامناسب قبرستان برای پیاده راه میدان شهرداری رشت به‌عنوان نماد و مرکز شهر رشت استفاده کرد.

پیاده راه شهرداری رشت قبرستان - وقتی شما بگویید قبرستان، فلان مدیر غیربومی نیز حق دارد هتاکی کند!

این لفظ نامناسب عضو شورای شهر رشت در شرایطی است که پیش از این نیز یک بار از این واژه در نشست خبری خود استفاده کرده بود که واکنش‌هایی را نیز با خود به همراه داشت. در این شرایط و با توجه به استفاده رمضانپور از لفظ ناپسند چندان نباید انتظار داشت که یک مدیر غیربومی و گستاخ در عین بی‌خیالی برخی مدیران از الفاظی هتاکانه استفاده کند.