وقتی نمایندگان مجلس اپوزوسیون می‌شوند

وقتی نمایندگان مجلس اپوزوسیون می‌شوند

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از فراز، نماینده‌های مجلس یازدهم از آغاز بنا را بر فرورفتن در نقش اپوزسیون دولت گذاشته‌اند. به تازگی «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نایب رییس مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفته که بر اساس شنیده‌های او دولت منابع ارزی دارد اما «این منابع حفظ شده تا پس از روی کار آمدن بایدن با تزریق منابع ارزی قیمت ارز تا ده، یازده هزار تومان کاهش یابد.»

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 2 - وقتی نمایندگان مجلس اپوزوسیون می‌شوند


سوال اصلی اینجاست که آیا نماینده‌های مجلس اقتصاد کشور را در چارچوب‌ سیاست‌های جناح خود می‌فهمند؟ در غیر این صورت چرا باید نایب‌رییس مجلس یازدهم و نمایندگان بر اساس برخی شنیده‌ها و نه مستندات، مقابل میلیون‌ها بیننده تلویزیونی علیه دولت شایعه‌پراکنی کنند؟

چراکه با نگاهی به منابع ارزی کشور که عمدتا حاصل از فروش نفت است، نادرستی ادعاها یا به عبارت دقیق‌تر شنیده‌های نایب رییس مجلس روشن می‌شود.