وقتی هوای شهرداری رشت به هیچکس نمی سازد…! نصرتی در راه ثابت قدم؟!

وقتی هوای شهرداری رشت به هیچکس نمی سازد…! نصرتی در راه ثابت قدم؟!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، محمدعلی ثابت قدم را شاید بتوان پر حاشیه ترین و بی ثبات ترین شهردار تاریخ رشت عنوان کرد. مردی که انواع و اقسام رکورد در انتصابات را به نام خود ثبت کرده بود.

در راه ثابت قدم - وقتی هوای شهرداری رشت به هیچکس نمی سازد...! نصرتی در راه ثابت قدم؟!

در دوران دوم ثابت قدم شهرداری رشت عملاً به یک مجموعه غیر متعادل بدل شده بود که هر روز چند حکم برای چند فرد مختلف ابلاغ می شد و به صورت غیرقانونی سازمان هایی از چارت وارد یا خارج می شد.

یکی از ویژگی های دوران ثابت قدمیسم را شاید بتوان انتصاب افراد برای مدت زمان های کوتاه در سمت های مختلف با فراز و فرود های عجیب و غریب عنوان کرد. به گونه ای که به یک باره فردی که هیچ جایگاهی در سیستم مدیریتی نداشت شهردار یکی از مناطق پنج گانه می شد و دو هفته بعد به عنوان معاون یکی از سازمان ها منصوب می شد! اتفاقاتی که در نوع خود حقیقتاً شاهکاری بود که می بایست از آن کتاب های چندصد جلدی نوشت!

حال اما مسعود نصرتی اولین چشمه های توانایی خود در بدل شدن به یک ثابت قدم دوم را بروز داده است! مسعود نصرتی در آغاز کار خود آبان ماه سال گذشته چندین حکم را یک روزه ابلاغ کرد که احکام صادره از سوی وی با واکنش های بسیار فراوانی همراه بود. انتصاب یک زن و شوهر در دو پست معاونتی اولین حاشیه بزرگ انتصابات نصرتی در شهرداری رشت بود. پس از آن نیز انتصاب برخی افراد غیر رشتی در سمت هایی چون مدیریت شهرداری های مناطق با واکنش هایی همراه شد.

با این حال اما اولین شگفتی رسمی انتصابات نصرتی جایی رقم خورد که مهناز استقامتی “حکم معاونت شهرداری رشت رو وا نکرده پس فرستاد!” موضوعی که با واکنش های بسیاری نیز از سوی برخی شورا نشینان همراه بود. زیرا شان مجموعه شهرداری رشت و شهروندان رشتی حفظ نشد تا استقامتی به حکم صادره در یکی از مناطق شهرداری تهران دست یابد.

دومین سوپرایز انتصاباتی آقای شهردار قزوینی شهر رشت اما جایی رقم خورد که پس از کمتر از چهار ماه از انتصاب محمد پورناصرانی به عنوان شهردار منطقه چهار دقیقاً ۴۸ ساعت مانده به سال تحویل، آرش امیرلو را جایگزین وی کرد و پورناصرانی راهی معاونتی شد که استقامتی از حضور در آن سرباز زده بود!

پس از این اتفاقات شگفت انگیز در شهرداری رشت، نصرتی در اقدامی قابل تامل از علی خلیلی که هیچ سابقه رسانه ای مشخصی نداشته به عنوان مسئول رسانه حوزه شهردار رونمایی کرد! انتصابی که البته آنهم بیش از ۳ هفته به طول نکشید و علی خلیلی از سمت خود برکنار شده و مریم رضا طبع جای او را گرفت.

در این شرایط باید به این نتیجه رسید که مشکل نه از محمدعلی ثابت قدم بوده و نه از مسعود نصرتی! بلکه حال و هوای شورا و شهرداری رشت چنان متفاوت است که هر فردی اگر بر کرسی شهرداری رشت تکیه بزند انتصابات عجیب و غریبی از او شاهد خواهیم بود.