وقتی که بوی پول به مشام می‌رسد…!

وقتی که بوی پول به مشام می‌رسد…!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، شاید بتوان گفت همیشه عده‌ای هستند که نان را به نرخ روز می‌خورند. آفتاب‌پرست‌هایی که به‌راحتی رنگ عوض کرده و فکر می‌کنند بچه زرنگ ماجرا هستند!

این روزها فردی در نشست های خبری حضور دارد که در نشست های خبری با خیال اینکه هرچقدر بیشتر از مسئول مربوطه تعریف و تمجید کند کارت هدیه بیشتری دریافت خواهد کرد فرقی هم ندارد نشست خبری شهردار باشد، فرماندار باشد، مدیرکل باشد و یا رئیس سازمانی! او همان فردی که وقتی فهمید شهرداری، دیگر به رسانه‌ها پرداختی نخواهد داشت به‌طور محسوسی متواری شده و به دنبال رایزنی در خارج از مجموعه شهرداری بود.

اما اکنون که مسئولیت حوزه رسانه برعهده مدیری جدید قرار گرفته است، این فرد دوباره پس از مدت‌ها رُخی نشان داده و به قول خودش در برابر منتقدان شهردار مثلاً ایستادگی کرده‌ است! آن هم در شرایطی که مسئول مربوطه حتی توان پاسخ‌گویی به سؤالات منتقدان خود را هم نداشت.

البته شنیده‌ها حاکی از آن است که این فرد هر جا هم که باشد انبوهی بدهی و بدنامی برای خود باقی می گذارد و سپس به‌آرامی از آن مکان فاصله می‌گیرد. به‌هرحال امیدواریم که شهردار فعلی رشت به خط فکری اطرافیان خود دقت بیشتری کنند.