پاسخ مصطفی سالاری در رابطه با نامه عضو شورای شهر رشت برای طرح مدیریت جامع شهری

پاسخ مصطفی سالاری در رابطه با نامه عضو شورای شهر رشت برای طرح مدیریت جامع شهری

به گزارش رشت۲۰ ؛در جریان نشست خبری مصطفی سالاری استاندار گیلان با اصحاب رسانه، استاندار گیلان در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه طرح مدیریتی جامع شهری توسط بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت گفت: حداقل سی سال در کشور بحث طرح مدیریت جامع شهری وجود دارد که نه در اختیار استاندار نه در اختیار وزیر است، نمی دانم که آن عضو شورای شهر این اطلاع داشتن یا نه.

وی ادامه داد: یعنی به طور مثال شرکت آب و فاضلاب از ورودی شهر به داخل شهر هیچ کاری نداشته باشد آب را در ورودی شهر تحویل بدهد و در مباحث کنتور و کنتور نویسی آن با شهرداری می باشد و بعد جمع آوری فاضلاب هم همینطور و حتی مخابرات و تمام خدمات به عهده شهرداری می باشد طبق قوانین مصوب مجلس در کشور این به این طور نیست یعنی به این صورت نیست که اختیار وزیر باشد و در اختیار دولت هم نیست این کار صورت بگیرد لایحه چند بار در دولت های مختلف تایید شد و روانه جاهای مختلف شد و متوقف گردید.

 

استاندار گیلان تصریح کرد: بحث مدیریت جامع شهری علی ایحال بحث کلی و مهم کشور است که موافقان و مخالفانی دارد یک بحث اجرایی که ما بخواهیم در استان درموردش تصمیم بگیریم نیست و شاید از ابعادی کار کار درستی باشد و البته شهرداری ها هم خیلی قوی تر باید باشند چون مسئولیت همه خدمات بلا استثنا برعهده شهرداری ها خواهد بود اینکه یک مرتبه شود یا تدریجی یا اصلا نشود سه نظریه ای است که در جاهای مختلف مطرح است