پاکسازی هفتگی محلات ۵۵ گانه شهر رشت انجام شد

پاکسازی هفتگی محلات ۵۵ گانه شهر رشت انجام شد

به گزارش رشت۲۰  به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، طرح پاکسازی محلات شهر رشت در روز جمعه ۳۰ خرداد ماه با همکاری شرکت های طرف قرارداد سازمان مدیریت پسماند در زمینه رفت و روب و فضای سبز به شرح مسیرهای ذیل انجام شد:

منطقه یک؛ پاکسازی ورودی و خروجی شهر-شستشوی پل باستانی شعار-پاکسازی زیر گذر رشتیان

 

منطقه دو؛ پاکسازی دست جمعی حاشیه رودخانه از پل رودبارتان تا پل عراق-پاکسازی پل های سعدی -جمع‌آوری ضایعات درمحدوده ناحیه یک-پاکسازی کوچه هاشمی در خیابان سردار جنگل

 

منطقه سه؛ پاکسازی پل رو گذر جانبازان-پاکسازی جاده ی ورودی شهر از سمت بلوار امام رضا (ع) (اج بیشه به سمت بریدگی استاندارد و آج بیشه به سمت پاکسازی)، پاکسازی ورودی شهر از سمت جاده انزلی (شهرشادی تا بازار ماهی فروشان)، پاکسازی حاشیه رودخانه از خیابان مصباح تا چشمه شیرین سو در خیابان عاطفی

 

منطقه چهار؛ پاکسازی‌‌پل‌گاز- پاکسازی زیر گذر یخسازی-پاکسازی حاشیه جاده و بریدگی احمد گوراب به سمت سه راه خاور-پاکسازی‌حاشیه‌رودخانه‌پل‌منظریه-پاکسازی‌حاشیه‌رودخانه‌پل‌چمارسرا–

 

منطقه پنج؛ پاکسازی هفتگی خروجی شهر(جاده جیرده)