پاک سازی محل های استقرار مخازن زباله و شست و شوی آن ها در رشت

پاک سازی محل های استقرار مخازن زباله و شست و شوی آن ها در رشت

به گزارش رشت ۲۰ و به نقل از  واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شیرابه های زباله ها همواره سبب آلودگی و تجمع حشرات موذی و بوی تعفن و گندیدگی می شود به همین دلیل معاونت خدمات شهری مناطق پنجگانه نسبت به شست و شوی محل های استقرار مخازن جمع آوری زباله ها اقدام‌می کنند.

این اقدام به طور مستمر و مداوم در محلات مختلف مناطق پنجگانه شهرداری رشت صورت می گیرد.

شهرداری منطقه چهار رشت نیز شست وشوی مکان های نصب مخازن جمع آوری زباله را به منظور پاکسازی و گندزدایی آن ها انجام می دهد.

گفتنی است، انجام این کار جزو فعالیت های روزانه معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه چهار است.