پایان خرداد ماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی در گیلان مدیرکل امورمالیاتی گیلان خبر داد

پایان خرداد ماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی در گیلان

به گزارش رشت۲۰-مدیرکل امورمالیاتی گیلان امروز گفت: صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی)حداکثر تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی سال۹۷ خود را ارائه دهند.

جواد انوری افزود: صاحبان مشاغل می‌توانند بدون مراجعه به ادارات امورمالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

 

وی گفت: صاحبان مشاغل حقیقی از پایان اسفند هر سال(پایان سال مالی)به مدت ۳ماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در این سامانه ثبت کنند.

 

مدیرکل امور مالیاتی گیلان افزود: چنانچه مودیان مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام نکنند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۴۰درصد مالیات می‌شوند.