پخش ساعاتی از جلسات صحن علنی شورا به صورت آنلاین مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت خبر داد:

پخش ساعاتی از جلسات صحن علنی شورا به صورت آنلاین

به گزارش رشت۲۰، شفافيت يك خاصيت عمومی است. اين موضوع با يك سری از سياست ها، عملكرد ها و شيوه هايی پيش می رود كه به شهروندان اجازه دسترسی، استفاده، فهميدن اصل اطلاع رسانی و حسابرسی اطلاعات و روند برگزار شده آن ها توسط مراكز قدرت را می دهد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه شفافيت در اطلاع رسانی از اهميت خاصی در بهبود روش های ارائه همكاری به صورت بين المللی برخوردار است، اذعان داشت: اطلاع رسانی شفاف برای مدت طولانی يك نياز عمومی برای جوامع دموكراتيك بوده است.

سید پیام جعفری نیا از پخش ساعاتی از جلسات صحن شورا به صورت آنلاین خبر داد و اذعان داشت: به زودی ساعاتی از جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت علاوه بر فضای مجازی در پرتال شورای اسلامی نیز پخش خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر پوسته پرتال شورای اسلامی شهر رشت خاطر نشان کرد: حق آگاهی و دسترسی شهروندان به اطلاعات يك موضوع مهم در جوامع مدرن است.

سید پیام جعفری نیا گفت: با توجه به تاکید تمامی اعضای شورای شهر به شفافیت عملکرد و اطلاع رسانی به موقع مصوبات شورا این قابلیت در پرتال شورای اسلامی شهر رشت همچون شوراهای شهر تهران و مشهد و … به راحتی قابل نمایش و دسترسی برای همه شهروندان خواهد بود.