پرداخت اولین عیدی به بازنشستگان روستایی و عشایر

پرداخت اولین عیدی به بازنشستگان روستایی و عشایر

مدیرعامل صندوق روستاییان و عشایر گفت: برای نخستین بار در کشوراولین گروه از بازنشستگان تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به همراه دیگر مستمری بگیران، حقوق و عیدی دریافت کردند.

 کلیه مستمربگیران اسفندماه عیدی می گیرند

به گزارش خبر فوری رشت  دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی گفت: صندوق بیمه اجتماعی در حال حاضر دارای ۵۲ هزار مستمری بگیر است که کلیه این عزیزان امسال در هفته اول اسفند ماه حقوق و عیدی خود را دریافت کرده اند.

مستمری بگیران صندوق شامل بازماندگان بیمه شدگان، از کارافتادگان و بازنشستگان هستند که در صورت داشتن سابقه دریافت مستمری کمتر از ۶ ماه، ۲۰۰هزار تومان و در صورت داشتن حداقل یک‌سال سابقه دریافت مستمری ۳۵۰ هزار تومان بعنوان عیدی دریافت کرده‌اند. هم‌چنین حقوق کلیه مستمری بگیران صندوق در اسفند ماه به همراه عیدی به حساب بانکی اعلام شده این افراد واریز شده است.

به گفته واعظ مهدوی، نخستین گروه از بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که بیش از ۱۳ هزار نفر هستند برای اولین بار امسال حقوق و عیدی پایان سال خود را دریافت کردند.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از روستائیان سراسر کشور را تحت پوشش خدماتی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری فوت به بازماندگان قرار داده است.