پرونده «سحر تبر» تعیین شعبه شد وکیل مدافع فاطمه خوشیوند(سحر تبر) از ارسال پرونده موکلش به دادگاه انقلاب خبر داد.

پرونده «سحر تبر» تعیین شعبه شد

به گزارش رشت۲۰ ;سعید دهقان وکیل مدافع فاطمه خوشیوند (سحر تبر) در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: دادسرا ارشاد تهران پرونده موکلم را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ارسال کرد.

 

وی افزود: در حال حاضر درباره جزئیات این پرونده صحبت نمی‌کنم.

 

 

 

باشگاه خبرنگاران