پرونده ۵۰۰ تن چوب قاچاق روی میز شعبه تعزیرات حکومتی گیلان

پرونده ۵۰۰ تن چوب قاچاق روی میز شعبه تعزیرات حکومتی گیلان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: در جریان برگزاری گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی گیلان ونهادهای مربوط، ۵۰۰ تن چوب قاچاق از یک شرکت در شهرک صنعتی رشت کشف شد.

82144683 70855942 - پرونده 500 تن چوب قاچاق روی میز شعبه تعزیرات حکومتی گیلان

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: در جریان برگزاری گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی گیلان ونهادهای مربوط، ۵۰۰ تن چوب قاچاق از یک شرکت در شهرک صنعتی رشت کشف شد.

وی اضافه کرد: در جریان این گشت مشترک نظارتی، بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان به همراه نمایندگان پلیس آگاهی و نمایندگان سازمان منابع طبیعی حضور داشتند و پس از کشف و ضبط محموله ۵۰۰ تنی چوبهای مکشوفه قاچاق و خودروهای حمل کالاها، پرونده به منظور رسیدگی به شعبه چهارم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.