پروژه تعریض و آزادسازی خیابان سرچشمه در دستور کار شهرداری رشت

پروژه تعریض و آزادسازی خیابان سرچشمه در دستور کار شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰، پروژه تعریض خیابان سرچمشه توسط شهرداری رشت در دست اجرا است.

شهرداری رشت با تملک ملکی واقع در حاشیه خیابان سرچشمه و تخریب آن، آزادسازی مسیر را آغاز کرد.

همچنین مقرر شده است رفوژ، پیاده روسازی، جدول گذاری، روشنایی و آسفالت مسیر با مشارکت معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری، شهرداری منطقه سه و سازمان عمران شهرداری رشت انجام شود.

گفتنی است پیش بینی می شود تعریض و آزادسازی خیابان سرچمشه رشت ظرف دو ماه آینده انجام می شود.