پروژه «هشت دی» با سرعت در دست اجرا است

پروژه «هشت دی» با سرعت در دست اجرا است

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این پروژه که میدان معلم را به کوی شهید رجایی(رشتیان) متصل می کند هم اکنون با سرعت در دست اجرا است.

نیروهای عملیاتی واحد عمران شهرداری منطقه و پیمانکار مرتبط با جدیت اجرای این پروژه را دنبال می کنند.

با بهره برداری این پروژه از بار ترافیکی خیابان های اطراف تا حدود بسیاری کاسته خواهد شد.

دکتر ناصر حاج محمدی در طول هفته های گذشته چندین بار از چگونگی اجرای این پروژه بازدید کرده و دستورات لازم را به نیروهای عملیاتی داده است.

شهردار رشت عنوان می کند که روی پروژه هایی که مورد تاکید شورای اسلامی شهر است حساسیت ویژه دارد.