پست‌های عاشقانه ریحانه پارسا و محسن افشانی برای یکدیگر

پست‌های عاشقانه ریحانه پارسا و محسن افشانی برای یکدیگر

به گزارش رشت۲۰؛ محسن افشانی و ریحانه پارسا برای هم در اینستاگرام پست های عاشقانه می گذارند که احتمال می رود نشان از شروع یک رابطه تازه باشد.

ریحانه پارسا مدتی است از ایران خارج شده و چند روز پیش شایعه رابطه او با پویان مختاری پیچیده بود.