پس از کومله و ماسوله اینبار نوبت به رشت و سیاهکل می‌رسد؟! باید به زودی منتظر ایجاد تغییرات و ورود نفرات علی البدل در شورای اسلامی این دو شهر نیز باشیم.

پس از کومله و ماسوله اینبار نوبت به رشت و سیاهکل می‌رسد؟!

به گزارش رشت۲۰, شنیده ها حکایت از آن دارد که پس از لغو حکم عضویت یک عضو شورای شهر ماسوله به دلیل عدم حضور در حوزه انتخابیه خود و همچنین لغو عضو دو عو شورای شهر کومله، اینبار نوبت به لغو عضو دو عضو شورا در شهرهای سیاهکل و رشت رسیده است.

IMG 20190116 171838 606 - پس از کومله و ماسوله اینبار نوبت به رشت و سیاهکل می‌رسد؟!

ماجرا از این قرار است که یک عضو شورای اسلامی شهر سیاهکل به دلیل توهین به فرماندار سابق شهرستان سیاهکل به دو سال زندان محکوم شده است و در صورت تایید حکم نهایی عضویت وی در شورای شهر سیاهکل لغو خواهد شد. از سوی دیگر یک عضو شورای شهر رشت که خود را بالاتر از قانون می دانسته و در مقابل اجرای یک حکم قضایی ایستادگی کرده است نیز در مرحله رسیدگی حکم قضایی قرار دارد و به زودی برای توضیحات احضار خواهد شد.

 

با این تفاسیر باید به زودی منتظر ایجاد تغییرات و ورود نفرات علی البدل در شورای اسلامی این دو شهر نیز باشیم.