پس از ۹ سال از درگذشت آیت الله بهجت شهرداری فومن به یاد نصب تندیس افتاد!

پس از ۹ سال از درگذشت آیت الله بهجت شهرداری فومن به یاد نصب تندیس افتاد!

به گزارش رشت۲۰، عصر روز چهارشنبه جلسه سی و پنجم شورای شهر فومن باحضور شهردار و به ریاست شاهین علیزاده برگزار گردید.

در این جلسه شاهین علیزاده نائب رئیس شورا که به دلیل غیبت رئیس شورای شهر فومن ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: اکثرا به شهرهای مختلف ایران سفر کرده ایم و یاد و خاطره افراد در شهرهای زادگاه شان زنده نگهداشته شده است و پیشنهاد این است که برای دو عالم بزرگ شهر حضرت آیت الله العظمی بهجت فومنی و حضرت آیت الله اریب فومنی سردیس یا تندیس تهیه نماییم و در شهر فومن نصب کنیم حتی نام یک خیابان ، میدان ، بلوار و… به نام این عزیزان در نظر گرفته نشده است و می توانیم سردیسی تهیه نماییم و در میدان ولیعصر جانمایی گردد، برای مثال در میدان بازارجمعه تندیس نصب شده است و البته به افراد حرفه ای و صاحب نام سفارش ساخت دهیم.
وی افزود: در منطقه آزاد انزلی و در سبزه میدان رشت سردیس آقای بهجت نصب شده است و ما از این امر غافل بوده ایم.

این در شرایطی است که شهریور ۹۵ در سبزه میدان رشت و بهمن ۹۵ در منطقه آزاد انزلی سردیس عالم ربانی حضرت آیت الله بهجت فومنی نصب گردید اما در زادگاه ایشان تنها به نصب بیلبورد و بنر برای این روحانی فرزانه بسنده شده بود و حالا پس از ۹ سال از درگذشت ایشان، شهرداری و شورای شهر فومن به یاد ساخت و نصب تندیس آیت الله بهجت افتاده است.

در پایان امید است اعضای شورای شهر فومن از اشکالات فراوان در ساخت و نصب تندیس آیت الله احسانبخش در رشت نیز درس گرفته باشند و بدون شتابزدگی و عجله با توجه به آنکه ۹ سال پس از درگذشت آیت الله بهجت هیچ شتاب و عجله ای نیز نداشتند! به بهترین نحو تندیس این عالم ربانی را در شان ایشان تهیه و نصب کنند.