پشت پرده مالکیت رستوران معروف چیست؟!

پشت پرده مالکیت رستوران معروف چیست؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، از پشت پرده مالکیت یکی از رستوران ها شاید پیش از این بارها و بارها شنیده باشید. رستورانی که عده بسیاری مالکیت آن را مربوط به یکی از مدیران شهرداری یکی از شهرها می‌دانستند.

3 1 1 - پشت پرده مالکیت رستوران معروف چیست؟!

شاید بسیاری از مخاطبین مدیری را که حکم خود را وا نکرده پس فرستاد را به خوبی بشناسند! مدیری که همسر خود را به عنوان اشانتیون آورد اما خودش نماند و همسر سرجهازی خود را مشغول به کار کرد. این مدیر مستعفی که استعفای خود را با پیامک به مسئولین شهرداری شهر محل خدمت همسرش ابلاغ کرده بود، فرزند یکی از بساز بندازهای معروف آن شهر است که برادرانش نیز در عرصه ساخت و ساز بسیار معروف و از اسپانسرهای انتخاباتی یکی از اعضای باندباز فعلی شورا هستند.

حال گفته میشود رستوران معروفی که سالها اینگونه به نظر می آمد که مالکیتش مربوط به یکی از مدیران شهرداری است، در واقع مالکیتش مربوط به همین مدیر مستعفی بوده که در این بین ارتباطات مالی خاصی نیز با چند تن از مدیران شهرداری آن شهر دارد! گفتنیست به زودی جزئیات بیشتری از مباحث مالی، قرارهای ملاقات و پشت پرده گروه ۳،۱،۱ منتشر خواهد شد.