پشت پرده کمپین شهردار جوان و بومی چیست؟ آن مرد از اصفهان آمد!

پشت پرده کمپین شهردار جوان و بومی چیست؟ آن مرد از اصفهان آمد!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، این روزها نام‌های متعددی برای تصدی بر شهرداری رشت طی روزهای اخیر مطرح‌شده است. همچنین کمپینی در فضای مجازی راه‌اندازی شد که البته علیرغم آنکه مورد استقبال خاصی نیز قرار نگرفت، اما در صحن غیررسمی شورای شهر رشت مورد اشاره بهراد ذاکری بود. کمپینی که با عنوان شهردار جوان و بومی سعی در القای گزینه‌ای برای شهرداری رشت دارد که سطحش به‌اندازه مدیریت شهرداری یکی از مناطق اصفهان است!

پشت پرده این کمپین به برخی معادلات و وعده‌های خاص برای عدم احراز حکم حجت جذب و در نهایت انتخاب گزینه مدنظر افرادی است که در پشت پرده ماجرا قرار دارند. این افراد کسی را به‌عنوان گزینه شهرداری رشت تعرفه کرده‌اند که سطحش چیزی فراتر از مدیریت یک شهرداری منطقه نیست و اکنون می‌خواهند کلید شهرداری عریض و طویل کلان‌شهر رشت را آن‌هم با بیش از ۶ هزار نیرو به دست او بسپارند.

 

نکته دیگر آن است که فضای فعلی شهر رشت اکنون نیازمند افرادی است که زیروبم مجموعه شهرداری رشت را به‌خوبی بشناسند و فردی که با کمترین تجربه ممکن، بیشترین میزانی دوری از فضای شهر رشت را داشته است قطعاً نمی‌تواند اوضاع فعلی شهری را کنترل و رفع‌ورجوع کند که بیش از ۲ ماه حقوق معوقه کارگرانش و بدهی چند صد میلیارد تومانی و عدم تحقق بودجه سالانه بخش کوچکی از مشکلات آن است.