پشیمانی بازیگر سرشناس پیوسته به شبکه جم و نوشتن نامه برای بازگشت به ایران

پشیمانی بازیگر سرشناس پیوسته به شبکه جم و نوشتن نامه برای بازگشت به ایران

گفته می شود رابعه اسکویی با ارسال نامه ای به مراجع مرتبط خواستار بازگشت به کشور شده است.

3rabee oskuei - پشیمانی بازیگر سرشناس پیوسته به شبکه جم و نوشتن نامه برای بازگشت به ایران

تلاش رابعه اسکویی برای بازگشت به ایران

خبر رسیده که رابعه اسکویی از مراجع مرتبط درخواست بازگشت به کشور را نموده است.

ظاهرا رابعه اسکویی که مدتی است به پیشنهاد شبکه جم به این شبکه پیوسته بود، رسما از مراجع ذی ربط درخواست بازگشت به ایران را نموده است.

چندسالی است شبکه جم به باتلاق بازیگران سطح چندمی بدل شده است که با پیشنهادهای این شبکه از ایران خارج می شوند و پس از مدتی که با بی محلی این شبکه ها مواجه می شوند، خواهان بازگشت به کشور می شوند.