پلمب یک شهرک غیر مجاز در بندر کیاشهر

پلمب یک شهرک غیر مجاز در بندر کیاشهر

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از ایرنا، مسعود امیربنده‌ای گفت: اجرای پلمب ورودی این شهرک صبح امروز ۲ دی با دستور مقام قضایی برای جلوگیری از ادامه روند ساخت و ساز غیر مجاز در آن انجام شد. همچنین امروز دیوار ساخته‌شده در دو قطعه زمین کشاورزی با حکم مقام قضایی در منطقه بندر کیاشهر تخریب شد.

وی جلوگیری از هر گونه تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی در منطقه را از سیاست‌های جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: روند جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

شهرستان آستانه اشرفیه در شرق گیلان دارای بیش از ۲۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.