پنجمین پاک‌سازی حاشیه رودخانه‌های رشت انجام شد

پنجمین پاک‌سازی حاشیه رودخانه‌های رشت انجام شد

  به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از گیل نگاه اینبار رودخانه گوهر رود رشت در محدوده پل چمارسرا میزبان برنامه پاکسازی بود پاکسازی حاشیه رودخانه ها برنامه ای است که با همکاری و مشارکت سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما و شهرداری مناطق و شهروندان رشت انجام می شود.  رودخانه های  رشت به عنوان آلوده ترین رودخانه های جهان با آلودگی های مختلف پسماند و فاضلاب روبرو است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت تاکنون پنج برنامه پاکسازی با هدف جمع آوری پسماند جامد حاشیه رودخانه در روزهای جمعه انجام شده است این جریان مردمی هر هفته پر شورتر و یا استقبال مردمی بیشتر مواجه می شود مدیران شهرداری رشت و اعضای شورا هم پا به پای مردم به جمع آوری زباله پرداختند.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و گروه های مردم نهاد مشارکت کننده امیدوارند تا با حضور گسترده تر شهروندان در این پاکسازی جمعی ساماندهی رودخانه ها به یک خواست جمعی تبدیل شود و اعتبار لازم برای آن در نظر گرفته شود

%image_alt%

%image_alt%