پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر

پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر

به گزارش رشت۲۰ ؛ در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس با در دست داشتن پلاکاردهایی و پهن کردن چندین طومار در صحن مجلس به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT ) ، اعتراض کردند.

IMG 20180610 193322 579 300x200 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر

این لایحه با رای نمایندگان به مدت دو ماه مسکوت ماند.

201806100862205275 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر

201806100948447620 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806101111486118 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806101403679420 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806103035340401 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806103644784234 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 2801567 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806104140093704 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 2801573 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 2801580 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806100231292868 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر 201806100623115942 360x250 300x208 - پهن کردن اعتراضی طومار در مجلس به روایت تصویر