پوشش بیمه ای ١٥هزار کارگر در شهر صنعتی رشت

پوشش بیمه ای ١٥هزار کارگر در شهر صنعتی رشت

رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت گفت: تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت بیش از ١٥هزار کارگر شاغل درشرکتها و کارخانجات این مجموعه را تحت پوشش خود دارد .

images 4 - پوشش بیمه ای ١٥هزار کارگر در شهر صنعتی رشت


به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایسنا ایرج کوچکی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان گفت : درحال حاضر تعداد ١٥ هزارو ٣٨٥ نفر بیمه شده اجباری ، ٢٦٨ نفر بیمه شده اختیاری ، ٣٢٥ نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد ،یک هزارو ٣٦٦ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری ، یک هزار و ٨١٤ نفر بازنشسته ، ٢١٩ نفر از کارافتاده و ٤٦٥ بازمانده به اتفاق افراد تبعی خود جامعه ٤٥٥ هزار نفری افراد تحت پوشش این شعبه را تشکیل می دهند .
کوچکی نژاد افزود:در نه ماهه سالجاری بیش از ٢ هزار و ۳۰۰۰ فقره سندتعهدات کوتاه مدت دراین شعبه صادر شده که غرامت دستمزد ایام بیماری با یک هزار و ٤٧٨٨ فقره بیشترین گروه خدمت گیرندگان را شامل شده و پروتز واروتز (هزینه وسایل کمک پزشکی ) با ٣٧٦ مورد،غرامت ایام بارداری و کمک هزینه ازدواج هر یک با ٢١٧٧ فقره درردیفهای بعدی بیشترین بخش از خدمات ارائه شده به بیمه شدگان میباشند .
ریاست تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی دربخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد:بمنظور پرداخت مستمری بازنشستگی در سالجاری تاکنون ٢٣٣ میلیارد ریال هزینه شده است .
وی اضافه کرد: همچنین بیش از ٣١١ میلیارد ریال انواع مستمری بازماندگان و ازکارافتادگان طی نه ماهه لغایت آذر ازسوی این شعبه پرداخت شده است .
کوچکی نژاد تاکید کرد: بیش از هزار نفر از بیمه شدگان این شعبه در سال ٩٥ افزون بر ٩٢٢ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده اند وافزون بر٩ میلیارد ریال غرامت دستمزد …